sprievodné slovo
Pochváliť sa dosiahnutou kvalitou a zmerať sily s ďalšími vyspelými zbormi chcela Tirnavia aj v domácom prostredí a tak v spolupráci s DK ROH zorganizovala festival zborového spevu priamo v Trnave.

faktografia
Termín: 16-17.6. 1989
Účastníci:

  • Mladiski pevski zbor Maribor
  • Hlahol Nymburk
  • Vysokoškolský pěvecký sbor Ostrava
  • Zbor konzervatória Pardubice
  • Mladosť B.Bystrica
  • Technik Bratislava
  • Lúčnica Bratislava
  • Bradlan
  • Cantica nova
  • Tirnavia

komentáre
Počasie sa nad mieru vydarilo. Do slnečného usmiateho dňa sa na dôvažok ozýval spev všetkých zborov v slávnostnom sprievode mestom. Zbory sa navzájom "hecovali" k speváckym výkonom a niektorí speváci dokonca väčšinu trasy pretancovali.