sprievodné slovo
TIRNAVIA napredovala a dostala príležitosť reprezentovať slovenskú zborovú tvorbu na festivale v Olomouci. Festivalu sa zúčastnili nielen zbory z Česka a Slovenska, ale i bývalej NDR. Treba spomenúť, že Tirnavia sa nestratila a smelo sa mohla porovnávať s ostatnými.

faktografia
Festival Mládí Spívá v Olomouci, 7 - 8. 4. 1989

komentáre
Popri umeleckých uznaniach si Tirnavia získala aj sympatie publika, organizátorov a najmä hostesiek, ktoré sa takmer všetky po skončení spoločenskej časti festivalu prišli so zborom rozlúčiť. (hm... no vo všetkej počestnosti, samozrejme...)