Profil zboru

Miešaný spevácky zbor TIRNAVIA vznikol v roku 1988, jeho zakladateľom je Gabriel Kalapoš a súčasným dirigentom je Michal Stahl

Zbor v roku 2018 oslávil 30. výročie svojho založenia.

Tirnavia svojím vznikom a existenciou potvrdzuje bohatú tradíciu zborového spevu v meste Trnava. Členmi zboru sú najmä mladí ľudia rôznych profesií, ale aj študenti vysokých škôl a univerzít - speváci s bohatými zborovými skúsenosťami (Cantica nova, vokálna skupiny Kruhy, Komorný zbor Konzervatória, Technik, Chorus Alea, Musica Vocalis a i.). Repertoár zboru obsahuje diela z obdobia baroka, renesancie, romantizmu, hudbu 20. storočia, ľudové piesne, úpravy rôznych známych piesní, černošské spirituály, vianočné koledy a iné. 

Počas doterajšej existencie Tirnavia realizovala štyri CD, spolupracovala s viacerými poprednými slovenskými a zahraničnými dirigentmi (L. Svárovský, O. Rózsa, A. Popovič, B. Kostka, M. Lejava, R. Štúr, P. Tužinský) a orchestrami (Komorný orchester Opery SND, Slovenský filharmonický orchester, Žilinský komorný orchester, Trnavský komorný orchester, a i.). 

Zbor sa zúčastňuje domácich a zahraničných súťaží a festivalov speváckych zborov (Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Wales a i).  

1997 – súťaž Cantonigros, Španielsko

1998 – súťaž Debrecen, Maďarsko

2000 – súťaž Udine, Taliansko

2001 – súťaž Grand Prix Slovakia, Trenčianske Teplice, dve 3. miesta;

2002 – súťaž v Tours, Francúzsko, Súťaž Llangollen, Wales – 3. miesto.

2003 – Choral festival Montreux 2003 - medzinárodná zborová súťaž;

2004 –Súťaž IFAS 2004 v Pardubiciach, Česká republika - 2. miesto v zlatom pásme v kategórii miešaných zborov
a 1. miesto v zlatom pásme v kategórii folklór;

2005 – koncertný zájazd – Gliwice, Poľsko;

2006 – Súťaž Miltenberg v Nemecku - 2. miesto v kategórii vážna hudba a 3. miesto v kategórii folklór, jazz a spirituál; Súťaž Neuchatel, Švajčiarsko;

2007 –Súťaže v Španielsku – Cantonigros, Torrevieja;

2008 – Súťaž Spittal, Rakúsko;

2018 – Festival Alta Pusteria, Taliansko

2019 – Festiválek 2019, Nechanice, Česká republika

- Festival Alta Pusteria, Taliansko

- Festival KAMPANILA 2019, Mikulov, Česká republika


Zbor sa pravidelne zúčastňuje rôznych koncertov doma aj v zahraničí, kde uvádza sakrálne i svetské vokálno-inštrumentálne diela domácich, ako aj svetových skladateľov. 

V roku 2010 sa zbor predstavil v rámci festivalu Trnavská hudobná jar koncertom diel Arvo Pärta v spolupráci s dirigentom Oskarom Rózsom a Komorným orchestrom opery SND.

V roku 2012 zbor uviedol dielo Franza Liszta – Via Crucis v rámci Trnavskej hudobnej jari, v Trenčianskych Tepliciach a Bratislave sa predstavil s omšou Stanislava Šurina – Missa Tirnaviensis v spolupráci so Slovenskou filharmóniou. Zbor tiež vystúpil na odovzdávaní cien Nadácie Tatrabanky v spolupráci s Braňom Kostkom. 

V roku 2013 uviedol v Bratislave v Dóme Sv. Martina dve diela slovenského skladateľa Pavla Kršku, Te Deum - ako absolventský koncert dirigentky Zuzany Holičkovej a v rámci osláv 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, vo svetovej premiére Oratórium Cyril a Metod. Na jeseň slávnostným koncertom zbor oslávil 25. výročie založenia zboru, na ktorom predstavil široký program skladieb obdobia 20. storočia, samostatný blok bol venovaný obdobiu 30tych rokov 20. storočia a skladbám Franka Sinatru a Gejzu Dusíka, v úpravách pre kapelu a zbor od Michala Stahla a v samostatnom bloku s doprovodom kapely uviedol popovo – rockový program piesní Stinga, ABBA, Beatles, Michaela Jacksona, Robbie Williamsa v úpravách Milana Olšiaka a Michala Stahla.

V roku 2015 zbor realizoval dva koncerty s výberom tzv. Starej hudby, s akcentom na osemhlasnú omšu španielskeho autora vrcholiacej renesencie Thomasa Luisa de Victoriu „Missa Alma Redemptoris“ (Trnava, Bratislava). 

V roku 2016 sa zbor predstavil záverečným koncertom Trnavskej hudobnej jari spolu s americkým organistom
Davidom di Fiore a slovenskou organistkou Zuzanou Záhradníkovou, na ktorom uviedol dielo Jána Levoslava Bellu „Requiem c mol“ a Louisa Vierna „Solemn mass“ a vo svetovej premiére uviedol dielo Vladislava „Slnka“ Šarišského Gloria,
 verejnou nahrávkou relácie „Rádio Devín na cestách“ pre Rádio Devín, v októbri otváracím koncertom festivalu Orfeus na VŠMU v Bratislave, kde odpremiéroval diela mladých slovenských skladateľov a v novembri vystúpil na koncerte venovanom pamiatke slovenského skladateľa Zdenka Mikulu.

V roku 2017 zbor realizoval spolu s Trnavským komorným orchestrom a sólistami otvárací koncert obnovenej Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidra-Trnavského, kde sa pod taktovkou dirigenta Mariána Lejavu predstavil v dielach trnavského skladateľa M. Schneidra-Trnavského.

V roku 2018 sa zbor predstavil na záverečnom koncerte Trnavskej hudobnej jari, kde pod taktovou maďarského dirigenta Tamása Bubnó uviedol dielo Zoltána Kodálya „Missa Brevis“ a dielo Mikuláša Schneidra – Trnavského „Missa in honorem Ssmi Cordis Jesu“. V júni sa zbor predstavil ako jediný zo Slovenskej republiky na medzinárodnom festivale Alta Pusteria v Taliansku. Na jeseň veľkým galakoncertom oslávil 30. výročie založenia zboru, na ktorom predstavil širokú škálu svojho repertoáru, cez klasickú zborovú tvorbu, úpravu slovenských ľudových piesní až po popovo – rockový program s doprovodom kapely, vrátane zborovej úpravy Bohemian Rhapsody od skupiny Queen.

V máji roka 2019 sa zbor zúčastnil 22. ročníka stretnutia komorných speváckych zborov „Festiválek 2019“ v meste Nechanice, Česká republika, v júni sa opätovne predstavil na Medzinárodnom festivale Alta Pusteria a predstavil svoj nový program, naštudovaný pri príležitosti 30. výročia zboru a v auguste vystúpil na 21. ročníku Medzinárodného festivalu speváckych zborov „Kampanila“ v meste Mikulov, Česká republika. V auguste zbor vystúpil na jednom z koncertov v rámci Trnavských organových dní. V októbri zbor vystúpil na oslavách 50. výročia založenia Speváckeho zboru trnavských gymnázií Cantica nova a tiež na 20. ročníku študentského festivalu OREFUS 2019 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Záver roka 2019 zbor venuje vianočným koncertom a vystúpeniam nielen v meste Trnava ale aj jeho blízkom okolí.

V januári 2020 zbor vystúpil spolu so slovenskou kapelou Iné Kafe na koncertoch venovaných 25. výročiu ich založenia v Prahe a Bratislave. Zároveň sa zúčastnil Medzinárodného zborového festivalu „The Sea of Galilee“ v Izraeli, a to na základe osobného pozvania hlavným organizátorom festivalu.