Profil zboru

Miešaný spevácky zbor TIRNAVIA vznikol v roku 1988, jeho zakladateľom je Gabriel Kalapoš. V rokoch 2003 až 2011 zbor viedol Andrej Rapant, v rokoch 2012 až 2013 Zuzana Holičková a súčasným dirigentom je Michal Stahl

Tirnavia svojím vznikom a existenciou potvrdzuje bohatú tradíciu zborového spevu v meste Trnava.

Členmi zboru sú najmä mladí ľudia rôznych profesií, ale aj študenti vysokých škôl a univerzít - speváci s bohatými zborovými skúsenosťami (Cantica nova, vokálna skupiny Kruhy, Komorný zbor Konzervatória, Technik, Chorus Alea, Musica Vocalis a i.). 

Repertoár zboru obsahuje diela z obdobia baroka, renesancie, romantizmu, hudbu 20. storočia, ľudové piesne, úpravy rôznych známych piesní, černošské spirituály, vianočné koledy a iné. 

Počas doterajšej existencie Tirnavia realizovala štyri CD, spolupracovala s viacerými poprednými slovenskými
a zahraničnými dirigentmi (L. Svárovský, O. Rózsa, A. Popovič, B. Kostka, M. Lejava, R. Štúr, P. Tužinský)
a orchestrami (Komorný orchester Opery SND, Slovenský filharmonický orchester, Žilinský komorný orchester, Trnavský komorný orchester, a i.).

Zbor sa zúčastňuje domácich a zahraničných súťaží speváckych zborov (Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Wales a i). 

2001 – súťaž Grand Prix Slovakia, Trenčianske Teplice, dve 3. miesta;

2002 – súťaž v Tours, Francúzsko, Súťaž Llangollen, Wales – 3. miesto.

2003 – Choral festival Montreux 2003 - medzinárodná zborová súťaž;

2004 –Súťaž IFAS 2004 v Pardubiciach, Česká republika - 2. miesto v zlatom pásme v kategórii miešaných zborov
a 1. miesto v zlatom pásme v kategórii folklór;

2005 – koncertný zájazd – Gliwice, Poľsko;

2006 – Súťaž Miltenberg v Nemecku - 2. miesto v kategórii vážna hudba a 3. miesto v kategórii folklór, jazz a spirituál; Súťaž Neuchatel, Švajčiarsko;

2007 –Súťaže v Španielsku – Cantonigros, Torrevieja;

2008 – Súťaž Spittal, Rakúsko;

Zbor sa pravidelne zúčastňuje rôznych koncertov doma aj v zahraničí, kde uvádza sakrálne i svetské vokálno-inštrumentálne diela domácich, ako aj svetových skladateľov. 

V roku 2012 zbor uviedol dielo Franza Liszta – Via Crucis v rámci Trnavskej hudobnej jari, v Trenčianskych Tepliciach a Bratislave sa predstavil s omšou Stanislava Šurina – Missa Tirnaviensis v spolupráci so Slovenskou filharmóniou. Zbor tiež vystúpil na odovzdávaní cien Nadácie Tatrabanky v spolupráci s Braňom Kostkom. 

V roku 2013 uviedol v Bratislave v Dóme Sv. Martina dve diela slovenského skladateľa Pavla Kršku, Te Deum - ako absolventský koncert dirigentky Zuzany Holičkovej a v rámci osláv 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, vo svetovej premiére Oratórium Cyril a Metod.

V roku 2015 zbor realizoval dva koncerty s výberom tzv. Starej hudby, s akcentom na osemhlasnú omšu španielskeho autora vrcholiacej renesencie Thomasa Luisa de Victoriu „Missa Alma Redemptoris“ (Trnava, Bratislava). 

V roku 2016 sa zbor predstavil záverečným koncertom Trnavskej hudobnej jari spolu s americkým organistom
Davidom di Fiore a slovenskou organistkou Zuzanou Záhradníkovou, na ktorom uviedol dielo Jána Levoslava Bellu „Requiem c mol“ a Louisa Vierna „Solemn mass“, verejnou nahrávkou relácie „Rádio Devín na cestách“ pre Rádio Devín, v októbri otváracím koncertom festivalu Orfeus na VŠMU v Bratislave, kde odpremiéroval diela mladých slovenských skladateľov a v novembri vystúpil na koncerte venovanom pamiatke slovenského skladateľa Zdenka Mikulu.

V roku 2017 zbor realizoval spolu s Trnavským komorným orchestrom a sólistami otvárací koncert obnovenej Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidra-Trnavského, kde sa pod taktovkou dirigenta Mariána Lejavu predstavil v dielach trnavského skladateľa M. Schneidra-Trnavského.

V júni 2018 sa zbor opäť predstavil na záverečnom koncerte Trnavskej hudobnej jari, kde pod taktovkou maďarského dirigenta Tamása Bubnó uviedol diela Zoltána Kodálya „Missa Brevis“ a M. Schneidra – Trnavského „Missa in honorem Ssmi Cordis Jesu“. Zúčastnil sa tiež ako jediný účastník zo Slovenskej republiky 21. ročníka medzinárodného zborového festivalu Alta Pusteria International Choir Festival v talianskom Val Pusteria. V novembri zbor slávnostným koncertom v trnavskom divadle oslávil 30. výročie svojho založenia a rok ukončil Benefičným vianočným koncertom, ktorého výťažok bol venovaný Dennému stacionáru pri Stredisku evanjelickej diakonie v Trnave.