V súčasnosti vám môžeme ponúknuť tieto nahrávky:

OFICIÁLNE VYDANÉ:

Music from Trnava (175kb)
(cena 10€)
(1€ = 30,1260Sk) 

Music from Trnava
Live nahrávka záverečného koncertu festivalu Trnavské organové dni - Dóm sv. Mikuláša v Trnave, 15. september 2008.
Miešaný spevácky zbor Tirnavia
Trnavský komorný orchester
Alžbeta Ševečková - koncertný majster
Hilda Gulyásová - soprán
Helena Oborníková - alt
Peter Malý - tenor
Peter Kollár - bas
Andrej Rapant - dirigent


Stanislav Hochel (*1950)
HUDBA PRE MESTO TRNAVA (2008)

1 Music for the City Trnava

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958)
MISSA TRENCIN-TEPLICENSIS (1948)
2 Kyrie
3 Gloria
4 Credo
5 Sanctus
6 Benedictus
7 Agnus Dei

Stanislav Šurin (*1971)
MISSA TIRNAVIENSIS (2008)
8 Kyrie
9 Gloria
10 Offertorium (Ave Maria)
11 Sanctus
12 Agnus
13 Gloria - prídavok / encore


CD Vianoce s Tirnaviou (93kb)
(cena 10€)
(1€ = 30,1260Sk) 
Vianoce s Tirnaviou
Druhé samostatné CD zboru Tirnavia vydané v roku 2007. Na tomto CD nájdete slovenské koledy a originálne úpravy vianočných piesní zo zahraničia.

1. Zdenko Mikula: Keď k nám príde Ježíšek   (mp3)
2. Zdenko Mikula: Pasú sa ovečky   (mp3)
3. Zdenko Mikula: V Betlémskom salaši   (mp3)
4. Ivan Hrušovský: Koleda z Kysúc   (mp3)
5. Adam Michna z Otradovíc: Vánoční roztomilost   (mp3)
6. Zdenko Mikula: Daj Boh šťastia tejto zemi   (mp3)
7. tradičná welšská: Deck the halls   (mp3)
8. John Rutter: Jesus Child   (mp3)
9. úpr. Carsten Gerlitz: Jingle bells   (mp3)
10. John Rutter: Star carol   (mp3)
11. Andrea Klouse: Ring the bells   (mp3)
12. úpr. John Rutter: Angel tidings   (mp3)
13. Wolfgang Mayrhofer: It's a birthday   (mp3)
14. úpr. Bob Chilcott: The Gift   (mp3)
15. úpr. Peter J. Wilhousky: Carol of the bells   (mp3)
16. úpr. John Rutter: Child in a manger   (mp3)
17. František Prášil: Búvaj dieťa krásne   (mp3)
18. František Prášil: Dobri pastir śe narodzil   (mp3)
19. František Prášil: Dobrý pastier   (mp3)
20. František Prášil: Kedy jasna hvizda   (mp3)
21. František Prášil: Vstávajte pastieri   (mp3)
22. František Prášil: Narodzil śe nam   (mp3)
23. František Prášil: Povedzte nám pastuškovia   (mp3)
24. František Prášil: Poďme bratia do Betléma   (mp3)
25. František Prášil: Tichá noc   (mp3)


Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra-Trnavského III (264kb)
(cena 7€)
(1€ = 30,1260Sk) 
Duchovná tvorba Mikuláša Schneidra - Trnavského III 
Na tomto CD prinášame dve omšové diela skladateľa Mikuláša Schneidra - Trnavského. Nahrávky vznikli v spolupráci Trnavského komorného orchestra, Philharmonie Marchfeld, Miešaného speváckeho zbory Tirnavia a Miešaného speváckeho zboru Cantica Nova. Dirigovali Branislav Kostka a Bettina Schmitt.

MISSA ROSA MYSTICA
1. Kyrie
2. Gloria
3. Credo
4. Sanctus
5. Benedictus
6. Agnus Dei

MISSA IN HONOREM SANCTI NICOLAI
7. Kyrie
8. Gloria
9. Credo
10. Sanctus
11. Benedictus
12. Agnus Dei
13. Dona nobis


Slovenská zborová tvorba 20. storočia - Výber (108kb)
(cena 10€)
(1€ = 30,1260Sk) 
Slovenská zborová tvorba 20. storočia - Výber
Prvé samostatné CD zboru Tirnavia, vydané v roku 2004, obsahuje výber zo slovenskej zborovej tvorby autorov 20. storočia. 

1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
2. Ivan Hrušovský: Ked’ ja pójd’em
3. Oto Ferenczy: Verbunk (arr. Vojtech Adamec)
4. Ivan Hrušovský: Ňevandruj, milý moj
5. Mikuláš Schneider–Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá
6. Oddavac še budu (arr. Jan Rozehnal)
7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vjetry
8. Eugen Suchoň: Ej, dziny, dziny, dom
9. Ján Cikker: Za horami, za dolami
10. Eugen Suchoň: Bodaj by vás čerti vzali
11. Kysuca, Kysuca (arr. Petr Fiala)
12. Peter Cón: Išol mili
13. Ilja Zeljenka: Bagately
14. Peter Cón:Tempus
15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120
16. Ivan Hrušovský: Rytmus
17. Ivan Hrušovský: Žalm 23


Prvé profilové CD zborov Tirnavia a Cantica nova (127kb)
(už nieje k dispozícii) 
Prvé profilové CD zborov Cantica nova a Tirnavia
Naše prvé CD bolo vydané na jar 1998. Ide o spoločnú nahrávku s mládežníckym zborom Cantica nova a obsahuje prierez celého repertoáru zboru.

1 - 12 Cantica Nova
13 - 24 Tirnavia

1. Antonio Scarlati - Exultate deo
2. Jacobus Gallus - Si vox est
3. Joseph Haydn - The Heavens are telling z oratória Stvorenie sveta
4. Gaston Nuyts - Muoia chi non vupl cantare
5. Arnošt Košťál - Už je slunko
6. Robert Shaw - Sit down Servant
7. Wiliam L. Dawson - My lord, what a morning
8. Jürgen Lissewski - Good news
9. Enrique Fabrez - Boleras Sevillanas
10. Manus Chadzidakis - Ilisos
11.Max Frey - La Cucaracha
12. Walter Schumann - When the Saints go marchin in
13. Johannes Brahms - Waldesnacht
14. J. S. Bach a Ch. Gounoud - Ave Maria
15. Ivan Hrišovský - Psalmus 120
16. Iľja Zeljenka - Bagately
17. Ján Cikker - Na kamenečku sedela
18. Ján Valach - Tancuj, tancuj
19. Ivan Hrušovský - Nevandruj milý môj
20. ugen Suchoň - Ej dziny dom
21. Undine S. Moore - Daniel, Servant of Lord
22. Paul Christiansen - Rock a ma Soul
23. Jürgen Lissewski - Didn't it rain
24. Eugen Suchoň - Aká si mi krásnaEXISTUJÚCE NAHRÁVKY:

Obal CD Mesiáš  Mesiáš
Toto CD je živou nahrávkou spracovania výberu z oratória Mesiáš od G.F Händla. Nahrané bolo 20.10.2000 v spolupráci s Trnavským komorným orchestrom a sólistami SND.

1./2. Sinfony
3. ( Nr.1. Accompagnato Tenor) Comfort ye, my people
4. ( Nr.2. Aria Tenor) Ev’ry valley shall be exalted
5. ( Nr. 3. Chorus) And the glory of the Lord
6. ( Nr.10. Accompagnato Bas ) For behold, darkness shall cover the Earth
7. ( Nr.11. Aria Bas ) The people that walked in darkness
8. ( Nr.12. Chorus ) For unto us a Child is born
9./10. ( Nr.21. Aria Alt ) He was despised and rejected
11. ( Nr.22. Chorus ) Surely, He hath borne our griefs
12. ( Nr.23. Chorus ) And with His stripes we are healed
13. ( Nr.24. Chorus ) All ew like sheep have gone astray
14. ( Nr.43. Aria Sopran ) I know that my Redeemer liveth
15. ( Nr.44. Chorus ) Since by man came death
16. ( Nr.50. Aria Sopran ) If God is for us
17./A ( Nr.51.,52. Chorus ) Worthy is the Lamb that was slain / Amen
18. ( Nr.42. Chorus ) Hallelujah


Obal CD 10. výročie založenia zboru  10. výročie
10. výročie je nahrávka koncertu venovaného 10. výročiu založenia zboru.

1. Úvodná reč moderátorov
2. GLORIA – Ivan Hrušovský
3. PANGE LINGUA – Orbán Gyorgy
4. BAGATELY – Iľja Zeljenka   
5. CONCERTO RUSTICO – Romuald Twardowski
6. DAEMON IRREPIT CALLIDUS - Orbán Gyorgy
7. JAAKOBIN ISOT POJAT – Pekka Kostianen
8. Reč primátorov a p. Melíškovej
9. NA KAMENEČKU SEDELA – ľudová pieseň
10. TRI VÝCHODOSLOVENSKÉ – arr. Ondrej Francisci
11. EJ, DZINY DOM – Eugen Suchoň
12. ŇEVANDRUJ MILÍ MÔJ – Ivan Hrušovský
13. SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE - Ivan Hrušovský
14. Reč moderátorov
15. CABARET – J. Kander / F. Ebb
16. CHATTANOOGA CHOO CHOO – H. Warren / M. Gordon
17. CAN’ T HELP FALLING IN LOVE – Elvis Presley
18. I’M A TRAIN – A. Hammond / M. Hazelwood
19. SHORT PEOPLE – R. Newman / S. Carrington
20. GOOD NIGHT – C. Carter / J. Hudson


Objednávky môžete zasielať na adresu zboru, alebo e-mailom.