sprievodné slovo
Počas 4. ročníka TZD sa uskutočnila aj celoslovenská súťaž vybraných zborov A-kategórie. V rámci ôsmych hodnotených zborov sme sa nakoniec umiestnili na 3. mieste a získali sme cenu za najlepšiu dramaturgiu od Slovenskej hudobnej spoločnosti. Aj keď sme nevyhrali, tretie miesto znamenalo, že sme sa natrvalo usadili medzi najlepšie miešané zbory Slovenska a to samo o sebe bolo a je dostatočným zadosťučinením. Splnili sme si takto dlohodobo vytýčený cieľ v rekordne krátkom čase.

faktografia
4. ročník TZD 13-15.11.1992
Súťažiaci: - MSZ Cantus Bratislava - SZ Matice Slovenskej Martin - Akademický SZ Mladosť B. Bystrica - MSZ Tempus Bratislava - ŽSZ Iventus paedagogica PF UPJŠ Prešov - ŽKZ Košických učiteliek Košice - MSZ Rozkvet Prievidza - MSZ Tirnavia

komentáre
Citát od JUDr. Štefana Klima, dlhoročného zbormajstra speváckeho zboru Lúčnica, bývalého šéfa Slovenského filharmonického zboru, predsedu Združenia slovenských dirigentov: "V histórii slovenského zborového spevu neexistuje žiaden kolektív, ktorý by sa za štyri roky svojej existencie dostal svojou prácou tak rýchlo medzi najlepšie spevácke zbory Slovenska".