sprievodné slovo
Jednu zo zmien, ktoré porevolučné časy so sebou priniesli bol fakt, že kultúra sa dostala na okraj záujmu a riešili sa omnoho naliehavejšie - ekonomické otázky. Väčšina amatérskych zborov zanikla, lebo nedokázala nájsť dostatok prostriedkov na svoju existenciu. Týmto problémom sa nevyhla ani Tirnavia. DK ROH rozviazal dohodu o zriaďovaní zboru, ale podarilo sa nájsť riešenie zo strany MsKS. Po zániku tejto inštitúcie v septemri 1990 zbor nakoniec získal pochopenie a podporu Mestského úradu v Trnave. Počas nasledujúcich dvoch rokov Tirnavia uskutočnila niekoľko koncertov predovšetkým regionálneho významu. Motorom na prekonanie vtedajších problémov bola chuť spievať a pokračovať v úspechoch ako predtým. A tak sa v rámci 3. ročníka TZD podarila zorganizovať celoslovenská súťaž dospelých speváckych zborov B-kategórie, kde na dôvažok Tirnavia opäť zabodovala a získala hlavnú cenu a postup do A-kategórie.

faktografia
15.-17.11.1991 Celoslovenská súťaž B-kategórie dospelých speváckych zborov a 3. ročník TZD
Súťažiaci: - Miešaný SZ Máj Žilina - Cantantína Nitra - Collegium Cantus B. Bystrica - Mužský SZ Matice Slovenskej Martin - Rozkvet Prievidza - Martinský spevokol Martin - Zbor humenských učiteľov Humenné - Tirnavia Trnava