sprievodné slovo
Mítingy, "zamatová" revolúcia a -krajská kategorizácia - to boli hlavné udalosti, ktoré určovali život zboru na konci roka 1989. Veľmi ťažko sa cvičila pokojná renesancia, keď za oknami zneli megafóny, štrkotali kľúče a vrela revolúcia. Napriek tomu sme dokázali na krajskej kategorizácii uspieť a získať I. pásmo a B-kategóriu.

faktografia
Trenčín 1-3. 12. 1989 Krajská kategorizácia I. pásmo a B-kategória

komentáre
Ošiaľ doby sa premietol aj na koncerty zborov, a náš zbormajster dirigoval hymnickú skladbu Hoj vlasť moja, ktorú spoločne so zdvihnutým "véčkom" zaspievali všetky zúčastnené zbory. Pamätám si, že z Trenčína sme sa veľmi neponáhľali, lebo oslava víťazstva v tamojšej ARME bola intenzívna. Vtedy ešte výrazne dotované ceny pre vojakov znamenali napr. 2 Kčs za kávu a len 5 Kčs za becherovku - veď uznáte, príležitosť robí zlodeja . ...and so we went on. As we were a new choir we had to build up our image as well as the classifiation in choir singing. So we made it. We sequentially gained C,B and finally A-category in choir singing.