Vážené dámy a páni, 

ak je Vaša spoločnosť jednou z mnohých, ktoré usporadúvajú pre svojich zamestnancov plesy, výročné stretnutia, rôzne firemné akcie a podobne, alebo ste zástupcom obce, mesta, farnosti, organizácie, ktorá chce svojich občanom, farníkom alebo členom priniesť kultúrny program, ako umelecké teleso sa na Vás obraciame s ponukou na vystúpenie v rámci kultúrneho programu, ktorý býva súčasťou takýchto akcií.

Čo ponúkame:

Koncerty prispôsobené obdobiu roka alebo požadovanému žánru - pôstny koncert, veľkonočný koncert, adventný koncert, vianočný koncert, koncert počas roka a iné (v trvaní 40 – 50 minút)

Vystúpenia podľa požiadavky (v trvaní cca 20 min. prípadne podľa požiadavky)

Možné miesta konania koncertov – kostol, koncertné sály (kultúrne domy a pod.), open air  koncerty (za predpokladu prizvučenia)

Repertoár, ktorý Vám ponúkame, obsahuje:     
- diela starých majstrov – skladby obdobia renesancie, baroka, romantizmu, 20. a 21. storočia
- úpravy ľudových piesní
- populárne piesne a spirituály
- vianočné piesne a koledy

Cena za vystúpenie závisí od jeho dĺžky a náročnosti, takže sa stanoví dohodou. Pripočítavajú sa aj náklady na dopravu (osobnými autami, príp. autobusom). 

V prípade Vášho záujmu o vystúpenie speváckeho zboru Tirnavia na niektorej z Vašich akcií budeme radi, ak sa budeme môcť stretnúť osobne. 

Kontakty: 

Mgr. Beáta Šimorová, predsedníčka - 0904 698 493 

e-mail: tirnavia@tirnavia.com, beata.simorova@gmail.com