Predseda vlády SR

Bratislava 18. augusta 2003

Vážený pán Rapant,

   ďakujem Vám za za zaujímavé informácie o pripravovanom projekte nahrávky CD "Slovenská zborová tvorba 20. storočia."

   

    Kultúra našej krajiny patrí k hodnotám, ktoré je potrebné využívať a udržiavať. Tradícia zborového spevu na Slovensku má svoju tradíciu a dodnes patrí takpovediac k našim popredným vývozným artiklom.
   Vláda SR považuje ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu súčasných umeleckých prejavov, ako aj rozvoj kultúry vo všeobecnosti za dôležitý vklad do mravného, duchovného, sociálneho a ekonomického rozvoja spoločnosti. Váš projekt je plne v súlade s cieľmi vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry a jej prezentácie. Želám Vám preto veľa úspechov a dúfam, že projekt nahrávky slovenskej zborovej tvorby bude úspešný.

S pozdravom

    Mikuláš Dzurinda
 


  Minister kultúry SR

Bratislava, 18. 8. 2003

   V celoslovenskej tvorbe amatérskych speváckych zborov patrí významné miesto aj miešanému speváckemu zboru Tirnavia z Trnavy.

   Spomínaný spevácky zbor sa previdelne v rámci svojej prezentácie úspešne zúčastňuje domácich i zahraničných súťaží a festivalov, dôkazom čoho sú aj viaceré ocenenia z týchto podujatí.
   Počas svojho pôsobenia a aktivít amatérsky miešaný spevácky zbor Tirnavia bol a je dôstojným a úspešným reprezentantom Slovenskej republiky doma i v zahraničí.
   Tento významný kultúrny počin si zaslúži mimoriadnu pozornosť, pretože vďaka prezentácii hodnôt slovenského umenia, prispieva k šíreniu kultúrneho a duchovného dedičstva slovenského národa.

   Rudolf Chmel
 


Primátor mesta Trnava
 
Trnava 13. marca 2003

   Spevácky zbor TIRNAVIA patrí medzi najlepšie miešané amatérske zbory na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňuje  na zahraničných súťažiach a festivaloch a je držiteľom viacerých ocenení.

      

 

   Zbor pravidelne vystupuje pre mesto Trnava, ktoré, tak ako aj Slovenskú republiku, na svojich zájazdoch v zahraničí úspešne a dôstojne reprezentuje.
   Dovoľujem si vyjadriť nádej, že aj Vy svojim príspevkom podporíte jeho aktivity a uľahčíte mu činnosť, ktorou prispievajú k nášmu kultúrnemu a duchovnému rastu.

   S pozdravom
   Ing. Štefan BOŠNÁK
 


Primátor mesta Trnava 

Trnava 30. októbra 1998

 


Vážení priatelia,

nie je to tak dávno, čo dozneli záverečné tóny v rámci 10. ročníka Trnavských zvorových dní, a už si pripomíname ďalšiu desiatku, tentoraz miešaného speváckeho zboru Tirnavia. O jeho kvalitách svedčí aj víťazstvo v kategórii chrámovej hudby na našom poslednom, už spomínanom festivale.

 

 Je dobré, že sa v Trnave môžeme pochváliť existenciou takého telesa, ktoré nás reprezentuje za hranicami mesta i samotného Slovenska.
Ďakujem Tirnavii za jej výkony a želám všetkým jej členom mnoho úspechov a radosti zo spievania.

   Ing. Štefan Bošnák