2015

 • Jarné sústredenie Modra – Penzión BAT – 05.-07. 06. 2015
  Tirnavia uskutočnila jarné sústredenie, ktoré bolo zamerané na prípravu koncertu „Večer starej hudby“ a naštudovanie omše pre dva zbory Misa Alma Redemptoris od Tomasa Luis de Victoriu.

 • Koncert – „Večer starej hudby“ – Bazilika sv. Mikuláša, Trnava – 05. 07. 2015
  Tirnavia sa predstavila koncertom starej hudby, ktorý bol rozdelený do troch častí. V prvej časti Tirnavia predviedla a capella skladby rôznych hudobných období, pričom premiérovala skladbu slovenského skladateľa a vysokoškolkého pedagóga Ľuboša Bernátha – O stellae coruscantes. V druhej časti sa predstavili Norbet Daniš (klavír), Vladimíra Ščigulinská (husle) a František Ferienčík (husle) koncertmi od J.S. Bacha a A. Vivaldiho pre 2 husle a klavír. V tretej časti koncertu Tirnavia uviedla omšu pre 2 zbory Misa Alma Redemptoris od Tomasa Luis de Victoriu.

 • Koncert – „Večer starej hudby“ – Kostol Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský), Bratislava –
  07. 11. 2015

  Tirnavia reprízovala koncert starej hudby, ktorý v lete uviedla v Trnave, tentokrát v Bratislave. Jeho program bolo totožný s trnavským programom, teda v prvej časti Tirnavia predviedla a capellové skladby rôznych hudobných období, pričom uviedla skladbu slovenského skladateľa a vysokoškolkého pedagóga Ľuboša Bernátha – O stellae coruscantes. V druhej časti sa predstavili Norbet Daniš (klavír), Vladimíra Ščigulinská (husle) a František
  Ferienčík (husle) koncertmi od J.S. Bacha a A. Vivaldiho pre 2 husle a klavír. V tretej časti koncertu Tirnavia uviedla omšu pre 2 zbory Misa Alma Redemptoris od Tomasa Luis de Victoriu.

 • Vystúpenie „Andelské vianočné trhy“ – 02. 12. 2015
  V rámci „Andelských vianočných trhov“ Tirnavia vystúpila s 30 minutovým programom v nákupnom centre City arena Trnava, na ktorom odzneli vianočné piesne a koledy, tak slovenské ako aj zahraničné.

 • Vystúpenie „Andelské vianočné trhy“ – 12. 12. 2015
  V rámci „Andelských vianočných trhov“ Tirnavia vystúpila s 30 minutovým programom v nákupnom centre City arena Trnava, na ktorom odzneli vianočné piesne a koledy, tak slovenské ako aj zahraničné.

 • Vianočný koncert Kolárovo – 12. 12. 2015
  Tirnavia sa predstavila hodinovým vianočným programom na Vianočnom koncerte v Kolárove, ktorý bol orgranizovaný Spolkom priateľov slovenskej kultúry v Kolárove. V prvej časti programu sa predstavili žiaci Špeciálnej základnej školy v Kolárove a Seniorský spevácky zbor Harmónia. V druhej časti koncertu sa predstavila Tirnavia.

 • Vystúpenie „Andelské vianočné trhy“ – 14. 12. 2015
  V rámci „Andelských vianočných trhov“ Tirnavia vystúpila s 30 minutovým programom v nákupnom centre City arena Trnava, na ktorom odzneli vianočné piesne a koledy, tak slovenské ako aj zahraničné.

 • Vianočný koncert v Trnave – 21. 12. 2015
  Vianočný koncert sa aj tento rok konal v malej synagóge v Trnave – Synagóga café. Tirnavia v rámci vianočného koncertu spolupracovala s klaviristom Norbertom Danišom, ktorý sa predstavil solóvými skladbami, ale aj doprevádzal zbor a so  sopránistkou Alenou Korekáčovou, ktorá sa predstavila niekoľkými sólovými vecami za doprovodu Norberta Daniša ako aj spolu so zborom.