Prvý víkend nahrávanie CD (marec 2004)
Prvý víkend nahrávanie CD (marec 2004)