sprievodné slovo
Písal sa 22. január 1988. V Dome kultúry ROH sa zišla partia nadšencov zborového spevu. Biologické hodiny totiž, po štyroch (a viac) rokoch, neprestali ohlasovať "cantičiarsky" piatok plný spevu a zábavy. Nuž rozhodli sa preto znova si pripomenúť staré dobré časy. Začala sa éra nového trnavského miešaného zboru - zboru TIRNAVIA. Na realizácii myšlienky vzniku zboru majú bezpochyby najväčší podiel Gabo a Dano. Pomáhali im však aj ostatní, najmä organizačný výbor zboru, samotní speváci a v neposlednom rade zriaďovateľ. Ten poskytol nielen priestory, ale aj dotáciu na ošatenie i nákup nevyhnutného technického vybavenia. Dirigentom zboru sa stal PaedDr. Gabriel Kalapoš.

faktografia
Zbor: TIRNAVIA
Vznik: 22. január 1988
Zakladatelia zboru: - PaedDr. Gabriel Kalapoš - Ing. Daniel Vopát
Organizačný výbor: - Gabriel Kalapoš - Daniel Vopát - Ľubica Gabrišková - Jana Mackovčínová - Jozef Strakoš
Zriaďovateľ: DK ROH

komentáre
Začiatky boli ťažké. Spomínam si, že mi trochu robila problémy orientácia v labyrinte chodieb ROHáčka. Najprv som vybehol o poschodie vyššie, potom zas nižšie - všetko rovnaké. Na správnom poschodí som zas bojoval s dverami, ktoré sa tvárili, že sú otvorené, bolo však treba silnejšie potisnúť. Ale tú správnu polovičku. No a na WC som radšej chodil s ostatnými chalanmi, aby som sa zasa nestratil. Ako hovorím, začiatky boli ťažké, ale zvykol som si.