This document was not translated into English. Primary language content follows (sk):

2019 
 • Festiválek 2019 Nechanice – Stretnutie komorných speváckych zborov – 25.5.2019
  Tirnavia sa na základe pozvania od českého ženského speváckeho zboru Cantus feminae Nechanice zúčastnila 22. ročníka stretnutia komorných speváckych zborov „FESTIVÁLEK 2019“, ktorý sa konal v sobotu 25.5.2019 v Meste Nechanice. So zborom Cantus feminae Nechanice sa Tirnavia stretla už v roku 2018 v Taliansku na festivale Alta Pusteria, na ktorom sa spoločne predstavila na jednom z mnohých koncertov a nadviazala tak vzájomnú spoluprácu.
  Festiválek ako jednodňový festival sa konal počas celej soboty, preto zbor na cestu do Mesta Nechanice vycestoval už v piatok večer. Zbor bol ubytovaný na neďalekom internáte v Meste Hořice.
  Počas jedného dňa festivalovej soboty Miešaný spevácky zbor Tirnavia absolvoval 3 vystúpenia spolu s ďalšími šiestimi zbormi. Festivalový deň bol zavŕšený spoločným večerným koncertom všetkých zúčastnených zborov v Kultúrnom dome v Nechaniciach. Na záver koncertu zaznela spoločná skladba, ktorú napísal sám usporiadateľ festivalu Petr Semerák Musica. Večerný koncert bol následne ukončený slávnostnou recepciou, na ktorej sa zúčastnili všetky zbory.
 • Festival Alta Pusteria – oblasť Alta Pusteria, Taliansko – 19.-23.06.2019
  Miešaný spevácky zbor Tirnavia sa v dňoch 19. – 23. 6. 2019 zúčastnil Medzinárodného festivalu Alta Pusteria v Taliansku, na ktorom bol z viac ako 80 zúčastnených zborov opäť jediným, ktorý reprezentoval Slovenskú republiku. Počas festivalu zbor vystúpil celkovo na 6 koncertoch, na ktorých predstavil jednak svoj sakrálny program, ktorý organizátor tento rok vybral a zaradil do programu až dvakrát, predstavil sa úpravami slovenských ľudových piesní, ktorých atmosféru umocnilo vystúpenie v tradičných goralských krojoch a to v prostredí vysokohorskej chaty talianskych dolomitov a ďalšiu časť koncertov tvoril novonaštudovaný popový program v sprievode klavíra, ktorých zbor zahrnul do svojho repertoáru pri príležitosti 30. výročia založenia zboru.
  Úvodný koncert, na ktorom sa Tirnavia predstavila, bol zároveň aj otváracím koncertom celého festivalu a konal sa na vrchole Kronplatzu vo výške 2275 m.n.m, kde spolu s 25 zbormi z Fínska, Estónska, Nemecka, Českej republiky, Izraela, Talianska, Slovinska, Švédska a Taiwanu zbor festival otvoril. Počas úvodného dňa festivalu poobede zbor vystúpil v meste Dobbiaco v sále Gustáva Mahlera na koncerte „Meeting – Afternoon“ spolu s ďalšími 11 zbormi zo Singapuru, Izraela, Českej republiky, Fínska, Rumunska, Južnej Kórei, Švédska.
  V rovnaký deň, vo večerných hodinách zbor absolvoval svoj tretí koncert a to v meste Rasun v kostole S. Andrea, kde spolu so zbormi z Čiech a Talianska predstavil svoj sakrálny program.
  Počas piatkového koncertného dňa zbor vystúpil na vysokohorskej chate Rudi Hut v dedinke Sesto, kde v tradičných slovenských goralských krojoch predstavil svoj ľudovkový program.
  Piatkový večer bol opäť koncertný, tentokrát sa zbor predstavil v meste Brunico v Casa Ragen, v koncertnej sále, kde vystúpil spolu so zborom z Rumunska a Izraela.
  Posledný koncertný sobotný deň zbor opakoval svoj sakrálny program, pričom zboru bol tento koncert priradený naviac oproti programu a to samotnými organizátormi. Zbor vystúpil v meste San Candido v kostole S. Michele Church. Zbor vystúpil spolu s troma zbormi z Talianska a opakoval svoj štvrtkový program.
  Sobotné poobedie bolo venované tradične veľkej zborovej paráde v meste San Candido, kde všetkých viac ako 80 zúčastnených zborov sa prešlo v sprievode mestom San Candido a na námestí spolu všetky zbory spievali spoločné festivalové skladby.
  Miešaný spevácky zbor Tirnavia sa na zahraničnom festivale Alta Pusteria zúčastnil druhýkrát. Predstavil novonaštudovaný program pri príležitosti 30. výročia založenia zboru a je treba povedať, že sa tešil veľkej priazni divákov. Rovnako vysoko pozitívne ohlasy publika si zbor odniesol vždy po uvedení skladby amerického skladateľa Erica Whitecra – Sleep. Ako najväčší prínos tohto festivalu musíme jednoznačne skonštatovať osobné pozvanie, ktoré zbor získal hneď po svojom úvodnom vystúpení na Kronplatzi a to od Danyho Amita, izraelského dirigenta, ktorý organizuje svoj festival v Izraeli na Galilejskom jazere. Na základe tohto pozvania sa Miešaný spevácky zbor Tirnavia v januári 2020 predstavil na festivale Sea of Galilee a to ako jediný zbor zo Slovenskej republiky a len jeden zo štyroch zborov z Európy vôbec.
  Účasť zboru na medzinárodnom festivale priniesla zboru neoceniteľné skúsenosti zo zahraničných pódií, s možnosťou konfrontácie so zbormi z celého sveta. Vďaka svojim vystúpeniam zbor nadviazal nové kontakty, ktoré sa už aj reálne zúročujú a to pozvaním do Izraela v roku 2020. Vďaka tejto účasti sa zboru podarí aj naďalej šíriť dobré meno a povedomie o zborovom speve, šíriť dobré meno samotnému Miešanému speváckemu zboru Tirnavia o zbore ako takom, a šíriť povedomie o Meste Trnava, Trnavskom samosprávnom kraji a Slovenskej republike. Šírenie dobrého mena a slovenskej kultúry je výrazné, nakoľko sa zbor tohto festivalu opakovane zúčastnil ako jediný zbor zo Slovenska. Tak ako sa v roku 2018 podarilo zboru pretaviť nadviazané kontakty dvoma aktívnymi účasťami na festivaloch v Českej republike, tak v roku 2019 získal pozvanie do Izraela, ktoré bude reálnym už v januári v roku 2020.
 • Vystúpenie – Trnavské organové dni – Bazilika sv. Mikuláša, Trnava – 11.8.2019
  V spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku a Stanislavom Šurinom, hlavným organizátorom festivalu Trnavské organové dni, Miešaný spevácky zbor Tirnavia vystúpil v rámci jedného z cyklov koncertov festivalu krátkym vystúpením, predstavením svojho a capella repertoáru.
  Obohatenie organového koncertu o zborové vystúpenie sa ukázalo ako atraktívne pre publikum a poslucháčov, pričom rovnakým vystúpením sa zbor predstaví aj na Trnavských organových dňoch v roku 2020.
 • Festival KAMPANILA 2019 – Mikulov – 30.8. – 1.9.2019
  Miešaný spevácky zbor Tirnavia sa na základe ďalšieho osobného pozvania od českého zboru Virtuosi di Mikulov, ktoré rovnako získal na základe spoločného koncertu na festivale Alta Pusteria v Taliansku v roku 2018, zúčastnil a predstavil na festivale „KAMPANILA 2019“ a to v dňoch 30.8. až 1.9.2019.
  Tirnavia bola v rámci festivalu pozvaná na piatkový koncert VOCALE GAUDIUM vo Valticiach, kde bola len v postavení čestného hosťa.
  Svoje koncertné vystúpenia absolvovala počas soboty a nedele.
  Hneď v sobotné doobedie Tirnavia vystúpila v zámockom parku v Ledniciach a to spolu s detským zborom Canzonetta České Budějovice.
  V poobedných hodinách sa zbor presunul do Rakúska, do mestečka Wilfersdorf, kde v zámockých priestoroch sa predstavil svojimi troma skladbami Aká si mi krásna, Ej hrajte že mi hrajte – Jajže lučka zelenučka a Pálenočka.
  Následne zbor v meste Wilfersdorf vystúpil na večernom koncerte v miestnom kostole a to spolu s domácim zborom z Wilfersdorfu a zborom Virtuosi di Mikulov.
  Nedeľa opäť patrila festivalovým koncertom, kedy sa Tirnavia v doobedných hodinách predstavila spolu s rakúskym zborom s Wilfersdorfu v zámockej oranžérii v Mikulove. V rámci tohto vystúpenia sa Tirnavia opäť predstavila hlavne svojim ľudovkovým programom, ktorý uvádzala na zámku v Ledniciach.
  Poobedie bolo venované Valticiam a koncertu v zámockej barokovej kaplnke vo Valticiach. Na tomto koncerte sa Tirnavia rovnako predstavila s rakúskym zborom z Wilfersdorfu a uviedla časť svojho sakrálneho programu.
  Koncertov sa zúčastňovala široká verejnosť, návštevníci zámkov v Lednici, Mikulove aj vo Valticiach. Zbor sa po každom svojom vystúpení a koncerte tešil mimoriadne pozitívnemu ohlasu publika, keď sa diváci po koncerte osobne pristavovali pri členoch zboru a podelili sa s nimi o svoje dojmy z koncertov.
  Vďaka tejto účasti Tirnavia nadviazala nové kontakty s ďalšími zbormi, ktoré prejavili záujem pricestovať do Trnavy a vystúpiť aj u nás, prípadne nadviazať ďalšie formy spolupráce vrátane možnosti vystupovania Tirnavie aj Českej republike.
  Záujem o zbor aj poznanie nového miesta je vyjadrený záujmom českých zborov koncertovať v Meste Trnava v roku 2020 v spolupráci s Miešaným speváckym zborom Tirnavia.
  Účasť na zahraničných festivaloch iba potvrdzuje, že je to jedinečnou príležitosťou pre nadviazanie nových kontaktov, prezentáciu zborového spevu, prezentáciu Mesta Trnava a získanie neoceniteľných skúseností s účinkovaním na festivalových pódiách.
 • Vystúpenie – Koncert venovaný 50. výročiu založenia zboru Trnavských gymnázií Cantica nova – 12. 10. 2019
  Miešaný spevácky zbor vystúpil krátkym programom aj v rámci výročného koncertu zboru Trnavských gymnázií Cantica nova, pri príležitosti 50. výročia založenia zboru. Sám uviedol dielo Ivana Hrušovského Nevandruj – Ej hrajteže mi hrajte – Jajže lučka zelenučká a na záver koncertu vystúpil so spoločnými skladbami všetkých účinkujúcich – Darlene Zschech – The Potter´s Hand, Mikuláš Schneider – Trnavský – Hoj vlasť moja, Eugen Suchoň – Aká si mi krásna.
 • Koncert - Orfeus 2019  - Vysoká škola múzických umení, Bratislava – 23. 10. 2019
  Festival Orfeus je študentským festivalom súčasnej hudby a Miešaný spevácky zbor Tirnavia na ňom vystúpil už po druhý krát, tentoraz na jeho jubilejnom 20. ročníku, v rámci zborového koncertu „ORFEUS VOICES“. V Koncertnej sále Dvorana vystúpil spolu so zborom Bratislava Vocal Consort samostatným programom a novonaštudovanými skladbami súčasných skladateľov Ľ. Gabčo – O salutaris hostia a Et Exclamavit – Remigius Klačanský, pričom program doplnil skladbami Ivana Hrušovského – Nevandruj – Ej hrajte že mi hrajte – Jajže lučka zelenučká a koncert ukončil skladbou Sleep Erica Whitecra.
 • Vianočný koncert v Rusovciach – Evanjelický kostol, Rusovce – 20. 12. 2019
  Po prvý krát Tirnavia nadviazala spoluprácu s detským zborom MELODY, ktorý pôsobí pri Súkromnej ZUŠ v Rusovciach a uskutočnila spoločný vianočný koncert v evanjelickom kostole v Rusovciach. Tirnavia v rámci vianočného koncertu spolupracovala s klaviristkou Júliou Novosedlíkovou, ktorá doprevádzala sólistku Dominiku Hodáňovú a Pavlu Hudzíkovú ako aj zbor. Zbor uviedol novonaštudovanú omšu súčasného autora Jacob de Haan – Missa brevis ako aj viaceré slovenské a zahraničné vianočné piesne a koledy.
 • Vianočný koncert v Trnave – Evanjelický kostol, Trnava - 22. 12. 2019
  Vianočný koncert sa po tretí krát konal v Evanjelickom kostole v Trnave. Vianočný koncert bol benefičný a výťažok koncertu bol aj tento rok venovaný Dennému stacionáru pri stredisku Evanjelickej diakonie na Kalinčiakovej ulici v Trnave, pričom tento rok sa vyzbieralo viac ako 800 eur, čo je najviac v doterajšej histórii. Na vianočnom koncerte sa spolu s Tirnaviou predstavil aj detský zbor MELODY s dirigentkou Dominikou Hodáňovou, ktorý pôsobí pri Súkromnej ZUŠ v Rusovciach. Tirnavia v rámci vianočného koncertu spolupracovala s klaviristkou Júliou Novosedlíkovou, ktorá doprevádzala sólistku Dominiku Hodáňovú a Alenu Korekáčovú ako aj zbor. Zbor uviedol novonaštudovanú omšu súčasného autora Jacob de Haan – Missa brevis ako aj viaceré slovenské a zahraničné vianočné piesne a koledy.
 • Vianočný koncert v Ružindole – Kostol sv. Bartolomeja, Ružindol – 28. 12. 2019
  V spolupráci s farnosťou Ružindol sa zbor v závere roka predstavil tretím vianočným koncertom v dedinke pri Trnave – Ružindol, v kostole sv. Bartolomeja. Tretí vianočný koncert bol samostatným koncertom Tirnavie a zbor opäť spolupracoval s klaviristkou Júliou Novosedlíkovou, ktorá doprevádzala sólistku Dominiku Hodáňovú, Pavlu Hudzíkovú a Alenu Korekáčovú ako aj zbor. Zbor uviedol viaceré slovenské a zahraničné vianočné piesne a koledy.