Miešaný spevácky zbor TIRNAVIA


Hlavná 17,
917 01 Trnava

Bankové spojenie: VÚB Trnava
Číslo účtu: 8753 3212 / 0200
IBAN: SK55 0200 0000 0000 8753 3212

IČO: 37837389
DIČ: 2021657693

Právna forma: občianske združenie

e-mail:  tirnavia@tirnavia.com

Predseda: Mgr. Beáta Šimorová

e-mail: beata.simorova@gmail.com
telefón: +421 904 698 493

Webmaster: Martin Benko (matobenko@asteri.sk)