Michal Stahl

Michal Stahl, narodený v Bratislave, bol od detstva rodinou podporovaný v štúdiu hudby. Vo svojich šiestich rokoch bol prijatý do Bratislavského chlapčenského zboru, v ktorom pôsobil 12 rokov. Vďaka interpretácii hudobných diel všetkých období rozširoval svoj hudobný obzor, získal prehľad o zborovej tvorbe a vzbudila sa v ňom túžba hudobnej kompozície.
Vďaka telesu spoznal takmer celú Európu, Rusko a účinkoval v Slovenskom národnom divadle v inscenáciach od Giacomo Puccini: Tosca a Bohéma, Leoncavallo Ruggiero: Komedianti, v detských zborových úlohách a taktiež vo Vienna Staatsoper v diele od Boito Arrigo: Mefistofeles, to všetko pod vedením zbormajsterky Magdalény Rovňákovej. 
V tom istom veku bol prijatý do základnej umeleckej školy, ktorá bola prepojená s predmetmi všeobecnej základnej školy. Absolvoval tu predmety hudobná teória, dejiny hudby, hra na klavíri, kompozícia a dirigovanie, vďaka čomu ako 18 ročný vrámci praxe dirigoval dievčenský zbor Canens, s ktorým absolvoval turné popri hlavnom zbormajstrovi na východe Slovenska. 
Jeho cesta pokračovala ďalej na gymnázium a následne na bratislavské Konzervatórium, kde bol prijatý do odboru skladba pod vedením skladateľa Ľuboša Bernátha. Počas štúdia na Konzervatóriu absolvoval aj obligátny predmet dirigovanie, kde ho po tejto stránke formoval Július Karaba. Napísal niekoľko diel pre komorné zoskupenia nástrojov, miešaný zbor a štúdium ukončil premiérou svojho prvého klavírneho koncertu. 
Stal sa súčasťou komorného zboru Konzervátoria v Bratislave, s ktorým absolvoval koncertné turné po Slovensku a Rakúsku s dielami W. A. Mozarta a G. F. Handla. V telese pôsobí dodnes, nielen ako spevák, ale aj ako asistent. 
V roku 2009 stál pri zrode vokálnej skupiny Rendezvous, kde pôsobil ako umelecký vedúci a hlavný aranžér skladieb. 
Po ukončení štúdia na konzervatóriu pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde bol poslucháčom magisterského štúdia, odboru skladba pod vedením Ľuboša Bernátha. Štúdium na Vysokej škole múzických umení ukončil v roku 2019 svojou diplomovou prácou: Omša pre sólistov, orchester a zbor a bol mu udelený titul magister umenia. Na škole navštevoval aj predmet dirigovanie zboru. Neustále rozširuje svoje hudobné obzory a vďaka zblíženiu sa s hudbou 20. storočia a súčasnou hudbou, sa snaží implikovať tieto prvky do svojej tvorby. Jeho kompozície zazneli na festivaloch Orfeus, Asynchrónie, Nová slovenská hudba a taktiež na výročí stého narodenia významného slovenského básnika Júliusa Lenka, a rôznych iných podujatiach. Jeho hudba bola použitá v niekoľkých študentských filmoch a dokumentoch. 
Pôsobí v divadle Nová scéna v Bratislave v offstage zbore v tituloch Iago, Mačky, Mamma Mia a na javisku vo svetovo známom operetnom diele Franza Lehára: Veselá vdova a muzikály Alaina Boublila a Claude-Michel Schönberga - Bedári.  Aj v divadle je asistentom hlavnej zbormajsterky. 
Pôsobí v zbore Bratislava Vocal Consort a v divadle Nová scéna, je taktiež zbormajstrom Miešaného speváckeho zboru Tirnavia, s ktorým absolvoval niekoľko desiatok koncertov po Slovensku, Českej republike, Taliansku a niekoľkokrát sa so zborom predstavili na významnom slovenskom festivale Trnavská hudobná jar, boli súčasťou otváracieho koncertu medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského, zúčastnili sa verejnej nahrávky pre Rozhlas Slovenska „Rádio Devín na cestách“ a svojím umením obohatili Festival súčasnej hudby Orfeus, kde odpremiérovali niekoľko diel slovenských súčasných skladateľov. 
V roku 2018 sa stal hlavným organizátorom Festivalu Orfeus, ktorý bol venovaný umeleckému prínosu osobností Georga Gershwina a Leonarda Bernsteina.