Koncert na počesť 100. výročia narodenia Zdenka Mikulu, 2016
Koncert na počesť 100. výročia narodenia Zdenka Mikulu, 2016