2014

Dirigentka Zuzana Holičková, ktorá pôsobila pri zbore v rokoch 2012 a 2013, ukončila svoju činnosť v Miešanom speváckom zbore Tirnavia k 31. 12. 2013. Na pozíciu dirigenta bol Zhromaždením členov zboru Tirnavia až dňa 04. 04. 2014 zvolený ako dirigent Michal Stahl. Až po jeho zvolení začal zbor pripravovať a nacvičovať nový program, zloženie repertoáru a vystupoval až na jeseň 2014.

 • 8. ročník festivalu zborového spevu v Novom Meste nad Váhom – 17. 11. 2014
  Tirnavia vystúpila na 8. ročníku festivalu zborového spevu v Novom Meste nad Váhom. Festival zborového spevu (FZS) v roku 2000 založil tradíciu v Novom Meste nad Váhom. Festival má nesúťažný charakter. Hlavným usporiadateľom FZS je Mesto Nové Mesto nad Váhom za spolupráce MsKS Nové Mesto nad Váhom a MO Matice slovenskej Nové Mesto
  nad Váhom. Poslaním festivalu je formou vzájomnej umeleckej konfrontácie zúčastnených zborov aktivizovať činnosť týchto kolektívov záujmovej umeleckej činnosti. Festivalu zborového spevu sa okrem Miešaného speváckeho zboru Tirnavia zúčastnili spevácke zbory Cantabile, SZ Máj, Hornosúčan, PS Dvořák a spevácky zbor Apollo.

 • Zimné sústredenie v Senci – 05.12.-07.12.2014
  Zimné sústredenie sa po prvý krát konalo v nových priestoroch penziónu BAT v Senci. Sústredenie bolo hradené z časti z príspevkov členov zboru a zvyšok zo zborových peňazí. Sústredenie bolo zamerané na prípravu Vianočného koncertu.

 • Vystúpenie na Vianočnom večierku volejbalového klubu HIT Trnava – 21. 12. 2014
  Tirnavia vystúpila na Vianočnom večierku volejbalového klubu HIT Trnava, ktorý bol spojený s odovzdávaním cien najlepším hráčkam v jednotlivých vekových kategóriách.

 • Vianočný koncert v Trnave – 22.12.2014
  Vianočný koncert sa tento rok konal v malej synagóge v Trnave. Tirnavia v rámci vianočného koncertu spolupracovala s klaviristom Norbertom Danišom, ktorý sa predstavil solóvými skladbami, ale aj doprevádzal zbor a s hlasovou pedagogičkou, sopránistkou Darinou Tóthovou, ktorá sa predstavila niekoľkými sólovými vecami za doprovodu Norberta Daniša ako aj spolu so zborom.