2018
 • Koncert – Veľkonočný koncert – Evanjelický kostol, Trnava - 15.04.2018
      Miešaný spevácky zbor Tirnavia v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku, stredisko Trnava, pripravil Veľkonočný koncert, na ktorom v premiére a novom naštudovaní uviedol 4 motetá od Karla Jenkinsa – Pie Jesu, Exsultate Jubilate, Cantate Domino, In Paradisum. Okrem toho vrátil do repertoáru staršie skladby napr. z obdobia renesancie, romantizmu a iné – Antonio Lotti – Crucifixus, Charles Villiers Stanford – Beati quorum via, Felix Mendelsohn Bartholdy – Richte mich Gott a celý program doplnil dielom Requiem od Jána Levoslava Belu v klavírnom sprievode Júlie Novosedlíkovej.
       Časť z výťažku z dobrovoľného vstupného koncertu bol venovaný Dennému stacionáru pri stredisku Evanjelickej diakonie na Kalinčiakovej ulici v Trnave.
 • Koncert - Koncert Trnavskej hudobnej jari „Duchovná hudba dvoch trnavských spolužiakov“ – Bazilika sv. Mikuláša, Trnava – 10. 06. 2018
  Tirnavia sa v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovenskou predstavila v rámci cyklu koncertov Trnavskej hudobnej jari, ktorý bol tentokrát venovaný duchovnej hudbe trnavských spolužiakov Mikuláša Schneidra - Trnavského a Zoltána Kodálya. Zbor pod dirigentskou taktovkou maďarského dirigenta Tamása Bubnó, ktorý sa špecializuje práve na tvorbu Zoltána Kodálya, uviedol omšu Zoltána Kodálya - Missa brevis v organovom sprievode Martina Baka a omšu Mikuláša Schneidra – Trnavského spolu s Trnavským komorným orchestrom Missa in honorem ssmi cordis Jesu. Ako sólisti sa uviedli Hilda Gulyásová, Lucia Duchoňová, Tomáš Šelc, Matúš Šimko, Laura Uhorskaiová, Pavla Hudzíková. 
  Tirnavia sa v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovenskou predstavila v rámci cyklu koncertov Trnavskej hudobnej jari, ktorý bol tentokrát venovaný duchovnej hudbe trnavských spolužiakov Mikuláša Schneidra - Trnavského a Zoltána Kodálya. Zbor pod dirigentskou taktovkou maďarského dirigenta Tamása Bubnó, ktorý sa špecializuje práve na tvorbu Zoltána Kodálya, uviedol omšu Zoltána Kodálya - Missa brevis v organovom sprievode Martina Baka a omšu Mikuláša Schneidra – Trnavského spolu s Trnavským komorným orchestrom Missa in honorem ssmi cordis Jesu. Ako sólisti sa uviedli Hilda Gulyásová, Lucia Duchoňová, Tomáš Šelc, Matúš Šimko, Laura Uhorskaiová, Pavla Hudzíková.
 • Festival Alta Pusteria – oblasť Alta Pusteria, Taliansko – 20.-24.06.2018
       Miešaný spevácky zbor Tirnavia sa v dňoch 20. – 24. 6. 2018 zúčastnil Medzinárodného festivalu Alta Pusteria v Taliansku, na ktorom bol z viac ako 80 zúčastnených zborov jediným, ktorý reprezentoval Slovenskú republiku. Počas festivalu vystúpil celkovo na 7 koncertoch, na ktorých sa predstavil prierezom svojho bohatého repertoáru tak sakrálneho charakteru ako aj úpravami ľudových piesní, ktoré vďaka goralských krojom umocnili atmosféru všetkých vystúpení, nakoľko tieto sa konali priamo v prírode, na vysokohorských chatách v prostredí talianskych dolomitov. 
       Tirnavia sa v úvode predstavila spolu s 30 zbormi z Fínska, Nemecka, Írska, Izraela, Talianska, Českej republiky, Švajčiarska, Taiwanu, USA a Veľkej Británie jednou skladbou Eugeňa Suchoňa Aká si mi krásna na koncerte „Festa di Benvenuto“ na vrchole Kronplatzu vo výške 2275 m.n.m a v poobedných hodinách vystúpila v meste Dobbiaco v sále Gustáva Mahlera na koncerte „Meeting  - Afternoon“ spolu s ďalšími 12 zbormi, na ktorom uviedla skladbu Ivana Hrušovského – Ej hrajteže, mi hrajte – Jajže lúčka zelenučká a motetom Karla Jenkinsa – Cantate Domino. 
  V piatok 22.6.2018 zbor vystúpil na vysokohorskej chate v meste Sesto a to spolu so zborom z Izraela. Vystúpenie trvalo okolo 30 minút, pričom zbor predviedol blok úprav slovenských ľudových piesní, pričom sa predstavil v goralských krojoch, ktoré umocnili atmosféru koncertu a pre divákov ako aj zbor z Izraela to bol výnimočný zážitok. Zbor uviedol skladby Ivana Hrušovského Eugeňa Suchoňa, Ivana Hrušovského, Miroslava Šmída, Zdenka Mikulu. V rovnaký deň sa večer zbor predstavil na sakrálnom koncerte v kostole v meste Villabassa spolu s ďalšími 4 zbormi z Talianska a Nemecka. Vystúpenie v trvaní 25 minút bolo predstavením viacerých hudobných období, pričom zbor uviedol skladby Dmitrya Bortianskeho, Felixa Mendelsohna Bartholdyho, Karla Jenkinsa, Antonia Lottiho, Charlesa Villiers Stanforda. V neskorých večerných hodinách zbor ešte vystúpil skladbou Bodaj by vás čerti vzali na koncerte „Tyrolese feast“ v mestečku Villabassa. 
  Posledný koncertný sobotný deň zbor opäť vystúpil v horskom prostredí talianskych dolomitov, tentokrát pri jazere Anterselva, kde opäť v goralských krojoch na 15 minútovom vystúpení uviedol úpravy slovenských ľudových piesní. Na tomto koncerte sa predstavil spolu s ďalšími 5 zbormi zo Švajčiarska, Českej republiky, Veľkej Británie a Talianska. 
  Poobedie bolo venované veľkej zborovej paráde v meste San Candido, kde všetkých viac ako 80 zúčastnených zborov sa prešlo v sprievode mestom San Candido a na námestí spolu všetky zbory spievali spoločné festivalové skladby. 
  Svoje koncertné vystúpenia Tirnavia ukončila večerným sakrálnym koncertom v kostole v mestečku Anterselva spolu so zborom z Talianska a Českej republiky, kde uviedla skladby Karla Jenkinsa, Antonia Lottiho, Felixa Mendelsohna Bartholdyho a Charlesa Villeirs Stanforda. 
  Miešaný spevácky zbor Tirnavia sa na zahraničnom festivale predstavil po viac ako 10 rokoch. Na festivale sa zboru podarilo nadviazať kontakty so zbormi z Izraela, Talianska, Českej republiky, Nemecka a inými, ktoré sa bude snažiť rozvíjať aj do budúcnosti, s možnosťou organizovania vzájomných koncertov a vytvorenia partnerských vzťahov a väzieb aj pre budúcnosť. Uvedené napomôže nielen šíreniu povedomia o zborovom speve a Miešanom speváckom zbore Tirnavia, ale bude prezentáciu aj Slovenskej republiky a Trnavského regiónu. Miešaný spevácky zbor Tirnavia sa počas celého festivalu stretával s pozitívnymi ohlasmi, tak od publika ale aj od zborov, s ktorými vystúpil v rámci koncertných programov a získal pozvania na vystúpenia hlavne v rámci Českej republiky. 
  Účasť na Festivale Alta Pusteria hodnotíme ako zbor pozitívne, s možnosťou čerpania jednak ďalších skúseností v oblasti zborového spevu, vzájomnej konfrontácie na pódiách s ďalšími zbormi, nadviazanie nových kontaktov, čo nevyhnutne podporuje rast zboru a zvyšovanie jeho profesionality v oblasti zborového spievania.
 • Koncert – Večer s Tirnaviou  - spojený s oslavami 30. výročia založenia zboru – Divadlo Jána Palárika v Trnave – 03. 11. 2018 
       Miešaný spevácky zbor Tirnavia v spolupráci s Mesto Trnava a Trnavským samosprávnym krajom dňa 03. 11. 2018 slávnostným koncertom „Večer s Tirnaviou“ v Divadle Jána Palárika v Trnave, oslávil 30. výročie založenia zboru. Pri tejto príležitosti pripravil koncert, ktorý bol rozdelený do troch tematických blokov, a ktorými publiku predstavil prierez súčasným repertoárom zboru. Koncert moderoval Kamil Mikulčík a Juraj Steinecker a zúčastnili sa ho viacerí pozvaní hostia spolupracujúci so zborom Stanislav Šurin, Martin Bako, Iveta Weis Viskupová, Darina Andučic Tóthová, vrátane zakladajúceho dirigenta zboru Gabriela Kalapoša a zástupcov mesta a samosprávy. 
       Na koncerte sa predstavili viacerí sólisti, ktorí sú členmi zboru, prípadne so zborom dlhodobo spolupracujú Alena Korekáčová – soprán, Dominika Hodáňová – soprán, Laura Uhorskaiová – alt, Andrej - Marek Kaňa – bas, vrátane hudobného doprovodu Júlia Novosedlíková – klavír, Milan Mikulášových – basgitara, Andrej Kapusta - bicie nástroje, Peter Kosorín - bicie nástroje. Jednotlivé bloky koncertného programu boli obohatené vystúpením skupiny ANTA AGNI, ktorá sa špecializuje na FIRE and UV SHOW. 
  Tirnavia vo svojom prvom bloku uviedla skladby - Karl Jenkins - Cantate Domino, Gioacchino Rossini - Duetto buffo di due gatti (Laura Uhorskaiová,  Dominika Hodáňová), Karl Jenkins - Exsultate, Jubilate, Geroge Gershwin - I Got Plenty o' Nuttin (Andrej-Marek Kaňa), Zdenko Mikula - Go Down Moses (sólo Andrej-Marek Kaňa). 
  Druhý blok bol venovaný zborovým úpravám slovenských ľudových piesní, pričom zbor vystúpil v goralských krojoch, zapožičaných od Folklórneho súboru Gymnik z Bratislavy. V programe uviedol nasledovné skladby - Eugen Suchoň - Aká si mi krásna, úpr. Jan Rozehnal - Oddavac še budu, Miroslav Šmíd - Pálenočka dobrej moci, Ivan Hrušovský - Ňevandruj, milí moj, Ivan Hrušovský - Staviame my máje, Zdenko Mikula - Ej, keď ja len pôjdem (sólo Andrej-Marek Kaňa, malý bubon Peter Kosorín), Ivan Hrušovský -Ej, hrajteže mi, hrajte; Jajže, lučka zelenučka. 
  Po prestávke nasledoval tzv. moderný blok alebo úpravy moderných a populárnych piesní a to už či v a capella prevedení alebo v sprievode doprovodnej kapely. Tretí blok koncertu bol celý uvádzaný v premiére a v novom naštudovaní zboru, tieto skladby doteraz zbor nikde neuviedol: Imogen Heap - Hide and Seek, J. Lennon, P. McCartney; úpr. Bob Chilcott - Yesterday (sólo Alena Korekáčová), P. Simon, A. Garfunkel; úpr. Michal Stahl - Sound of Silence, N. Ashford, V. Simpson; úpr. Roger Emerson - Ain´t No Mountain High Enough (sóla Alena Korekáčová a Andrej-Marek Kaňa), M. White, A. McKay, A. Willis, J. Lind - Boogie Wonderland and September, F. Mercury; úpr. Mark Brymer - Bohemian Rhapsody.
 • Koncert - Vianočné trhy – Trnovec nad Váhom – 15. 12. 2018
       Obec Trnovec nad Váhom pozvala Miešaný spevácky zbor Tirnavia, aby svojim programom spríjemnil obyvateľom obce adventný a predvianočný čas a to vystúpením na Vianočných trhoch obce. Zbor sa predstavil asi polhodinovým vianočným koncertom, na ktorom odzneli vianočné piesne a koledy, tak slovenské ako aj zahraničné.
 • Vianočný koncert v Trnave – Evanjelický kostol, Trnava - 21. 12. 2018
       Vianočný koncert sa po druhý krát konal v Evanjelickom kostole v Trnave. Vianočný koncert bol benefičný a výťažok koncertu bol aj tento rok venovaný Dennému stacionáru pri stredisku Evanjelickej diakonie na Kalinčiakovej ulici v Trnave. Tirnavia v rámci vianočného koncertu spolupracovala s klaviristkou Júliou Novosedlíkovou, ktorá doprevádzala sólistku Dominiku Hodáňovú ako aj zbor. Zbor uviedol aj viaceré slovenské a zahraničné vianočné piesne a koledy.